Splošni pogoji poslovanja, dostave in plačil podjetja Terplan d.o.o.


1.      Splošno

Naše dobave in storitve so izvršene samo pod pogojem sprejemanja splošnih pogojev poslovanja, dobave in plačil. Ne upoštevamo nobenih pogojev strank, ki so v nasprotju z pogoji poslovanja razen, če se o njih predhodno dogovorimo s pisno pogodbo!

Naše ponudbe so ne-zavezujoče. Šteje se, da naročnikovo naročilo predstavlja zavezujočo ponudbo za pogodbo. Za sklenitev pogodbe je potrebna naša potrditev naročila. V primeru takojšnje izvedbe naročila se kot potrdilo naročila šteje naša dobavnica ali račun.

Naši zaposleni niso pooblaščeni, da sklenejo pogodbe, ki se razlikujejo od naših pogojev poslovanja. Ta pravica ekskluzivno pripada vodstvu podjetja.

 

2.      Naročila

Naročila sprejemamo preko spletnega portala B2B na spletni strani www.terplan.si. V kolikor portal ne omogoča oddaje direktnega spletnega naročila pa na e-poština naslova info@terplan.si ali primoz@terplan.si, z vašo naročilnico poslano po pošti ali fax 04 2047 141.

 

3.      Cene

Vse cene v cenikih ali na spletnih straneh, ki jih upravlja Terplan d.o.o. so izražene v € in ne vsebujejo DDV. Zaradi možnosti "tiskarskih napak", si pridržujemo pravico do spremembe cen brez predhodne najave. Cene so prikazane samo za namen poslovanje B2B oz poslovanje pravnih oseb. Cene so vezane izključno na izdelke. Prevoz in embalaža se obračuna posebej.

 

4.      Dostava in stroški dostave

Če ni izrecno dogovorjeno drugače, so navedeni roki dobave samo približni.
Upravičeni smo do delne dostave, če in v kolikor se šteje, da so za stranko razumno sprejemljivi, če upoštevamo interese stranke.


Če nas zaradi višje sile, delovnih sporov, vladnih ukrepov, pomanjkanja energije ali surovin, ozkih prometnih ovir ali ovir, obratovalnih ovir, na primer zaradi požara, vode in / ali strojev, preprečujejo dogovorjeni datumi dobave, za katere nismo odgovorni ali za druge motnje v poteku poslovanja bodisi v naših prostorih bodisi pri dobaviteljih ali podizvajalcih, za katere nismo odgovorni in za katere se lahko dokaže, da imajo pomemben vpliv, smo dolžni obvestiti drugo stranko brez nepotrebnega odlašanja. V takšnih primerih smo upravičeni podaljšati rok dobave za obdobje višje sile ali motnje, če smo kupca obvestili v skladu z zgoraj navedeno obveznostjo obveščanja. Če dobava zaradi tega postane nemogoča, postane naša obveznost dobave nična in izključuje odškodninske zahtevke. Če kupec dokaže, da ga naknadno izvajanje pogodbe zaradi zamude ne zanima, lahko odpove pogodbo do izključitve morebitnih nadaljnjih zahtevkov. Če v primeru višje sile ali prekinitve traja dlje kot en mesec, lahko razveljavimo pogodbo v zvezi s tistim delom, ki še ni bil izveden, če smo kupca obvestili v skladu z zgornjo obveznostjo obveščanja in če nismo prevzeli tveganje naročila ali garancije za dostavo.


Stroški dostave in predvideni dobavni roki

Stroški in roki dostave se razlikujejo glede na dobavitelja blagovne znamke. Za vse ostalo blago oz. blagovne znamke katre niso navedene v alinejah spodaj se je potrebno dogovoriti individualno.

  • James&Nicholson in Myrtle Beach (dobava 2-5 dni, stroški dostave:  ob naročilu brez ddv nad 325€ - brezplačno, 150€ - 325€ = 4€, 50€-150€ = 6€, 10€ - 50€ = 8€, do 10€ - poštnina 10€)
  • Halfar (dobava 4-6 dni, stroški dostave 16,30 eur po kartonu)
  • Fare (dobava 4-6 dni, stroški dostave 16 eur po kartonu)
  • Stedman (dobava 4-6 dni, stroški dostave 3,50 eur po kartonu)
  • Stormtech (dobava 4-6 dni, stroški dostave min 20 eur oz. 7% vrednosti naročila)
  • Herock (dobava 4-6 dni, stroški dostave 50 eur)
  • KooDuu (dobava 4-6 dni, stroški dostave 15 eur po kartonu)
  • C-MAN (dobava 3-4 tedne)
  • Piere Cardin, Schwarzwolf, Vanila Season (dobava do 10 dni, stroški dostave 15 eur po kartonu)

 

Prodajalec se zavezuje, da bo ob pošiljanju stroške dostave optimiziral.

 

5.      Plačila

Plačila se izvedejo po predračunu. Na podlagi sklenjene pisnega ali ustnega dogovora se kupcu omogoči plačilo z odlogom do dogovorjenega datuma v pogodbi. V primeru zamud pri plačilih si pridržujemo pravico ne dobaviti naročenega blaga do poplačila terjatev oz. spremeniti dogovorjene plačilne pogoje brez soglasja kupca. Neplačane obveznosti bomo sodno izterjali.

 

6.      Reklamacije

Reklamacije upoštevamo 8 dni po prevzemu blaga.

 

Prejeto blago, ki je namenjeno dodatni obdelavi (dotisku, vezenju, ...), je kupec DOLŽAN pregledati pred dodatno obdelavo. Kasnejših reklamacij zaradi neustrezne dobave velikosti ali barv izdelka, očitne neustreznosti izdelka in podobno na dodatno obdelanih artiklih ne upoštevamo! Izjema so skrite napake.
Blago je možno reklamirati v primeru, da je blago poškodovano ali z vidnimi napakami oz napačno dobavljeno.
Napačne naročene količine, velikosti, barve niso stvar reklamacije.
Blago, ki ni del reklamacije je možno vrniti le po predhodnem dogovoru in po pogojih, ki jih ima dobavitelj (lastnik blagovne znamke).
Nastale stroške dogovorjenih vračil blaga, ki se nanašajo na skladiščenje, poštnine, manipulativne stroške  nosi kupec.

 

Terplan d.o.o. Kranj, 01.01.2020